Metabo MFE 40 (604040500)

Metabo MFE 40 (604040500)

187 510 Ft-tól 6 ajánlat
Megközelítés:
Javasolt útvonal:  
 

Metabo MFE 40 elektromos falhoronymaró (604040500)

Több Ezer szerszám, akár másnapra szállítva! Árgaranciával!

187 510 Ft
Ingyenes kiszállítás
Szállítás: max 2 hét
irány a bolt »
zakanyszerszamhaz.hu
 

Metabo MFE 40 falhoronymaró, koffer (604040500)

Szerszámgépek készletről, a legjobb áron!

219 990 Ft
Ingyenes kiszállítás
Szállítás: max 1 hét
irány a bolt »
fetis.hu
 

Metabo MFE 40 Falnútmaró +2db vágótárcsa (604040500)

196 270 Ft
Ingyenes kiszállítás
Részletek a boltban
irány a bolt »
szerszamdoboz.hu

További ajánlataink

 

Metabo MFE 40 falhoronymaró (1900W 125mm) - 604040500 (604040500)

187 510 Ft
Ingyenes kiszállítás
Szállítás: max 3 nap
irány a bolt »
platinaszerszam.hu
 

METABO MFE 40 (604040500) Falhoronymaró (604040500)

Több Ezer termék, akár másnapra szállítva Garanciával

195 990 Ft
Raktáron
irány a bolt »
szerszamallomas.hu

Egyéb ajánlatok

 

METABO Falhoronymaró 125mm 1900W MFE 40 (604040500)

217 630 Ft
Szállítás: max 1 hét
irány a bolt »
unibolt.hu

Árdiagram

Áttekintést kaphat a termék árának alakulásáról.
 
minimum ár
 
átlagár

Árfigyelő

Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 187 510 Ft

Termékleírás
Metabo MFE 40 Falnú tmaró  
 • Ideá lis villamos szerelé sekné l ká belek é s vé dőcsö vek lefekteté sé hez vakolat alatt 40 mm-es mará si mé lysé gig
 • Maximá lis előrehaladá s munkavé gzé s kö zben az erős motornak, a konstans fordulatszá mnak é s a ké tfokozatos nagy teljesí tmé nyű hajtó műnek kö szö nhetően
 • Robusztus alumí nium-pré sö ntvé ny burkolat gumi gö rgőkkel é s optimá lis markolati elhelyezkedé ssel a gé p ké nyelmes vezeté sé hez
 • Toló vá gá s a jelö lő vonalra való optimá lis rá lá tá s é rdeké ben
 • A horony szé lessé ge é s a vá gá si mé lysé g beá llí tható  
 • Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvé delemmel a hosszú é lettartam é rdeké ben
 • Tacho-Constamatic (TC) teljes hullá mú elektronika: nagy munkateljesí tmé ny a terhelé s mellett is á llandó fordulatszá mnak kö szö nhetően
 • Elektronikus lá gyindí tá s é s ú jra elindulá s elleni vé delem a biztonsá gos munkavé gzé s é rdeké ben
 • A LED-es kijelző informá l a tú lterhelé sről, ill. az aktivá lt ú jra elindulá s elleni vé delem helyzeté ről
 • Tiszta, porszegé ny munkavé gzé s egy Metabo univerzá lis porszí vó (ASR 35 M ACP-vel certifiká lt) csatlakoztatá sá val
 • Kö ztes tá masz né lkü li hornyok vé sé sé hez alkalmas 30 mm-es szé lessé gig egy munkafolyamatban (speciá lis tartozé kokkal)
 • Gyé má nt daraboló tá rcsá val darabolá sra is alkalmazható
 • Metabo S-automatic biztonsá gi kuplung: a hajtó mű mechanikus szé tkapcsolá sa a korong blokkolá sa eseté n, a biztonsá gos munkavé gzé s é rdeké ben
Leszá llí tott tartozé kok
 • Tá vtartó gyűrűk
 • 2 db gyé má nt vá gó tá rcsa
 • Szorí tó   anya
 • Kö rmö skulcs
 • Műanyag hordtá ska
A Metabo
 • A Metabo termé kek napró l napra bizonyí tjá k teljesí tőké pessé gü ket. A professzioná lis alkalmazá sok sorá n – a legkemé nyebb felté telek mellett – vilá gszerte.
 • Ahol a profik tudá suk legjavá t nyú jtjá k, ott 100%-osan hagyatkozniuk kell tudni a partnerü kre, sőt: bí zniuk kell benne.
 • Ezé rt lett a „ Mindig, ha fontos az alapgondolata a nemzetkö zi piaci megjelené sü nknek, amely jelzi a szerszá maink haszná latá t az é pí tkezé seken vilá gszerte – autentikus, ö ná lló , eredeti.
 • Az arculatunk ezt tá mogatja az erőteljes é s a piacra jellemző megjelení té ssel
 • A Metabo tö rté neté nek mé rfö ldkö vei jelzik szá rmazá sunkat é s a „ Made in Germany mé rnö ki tudá sba vetett hitvallá sunkat. A Metabo ré gó ta kivá ló minősé gű termé keket jelent, profiktó l profiknak.
 • Nü rtingenből kiindulva az egé sz vilá gon aktí vak vagyunk, í gy ö sszekö tjü k egy kö zé pvá llalat dinamiká já t egy Global Players vilá gra való nyitottsá gá val.
 • Mozgé konyak vagyunk, cé ltudatosak é s flexibilisek. Azzal a bá torsá ggal ö tvö zve, hogy olyan dolgokat is megké rdőjelezzü nk, amelyek a mú ltban sikeresek voltak. Í gy mindig ké szek vagyunk arra, hogy ú j utakat vá lasszunk. Ennek sorá n a rö vid fejleszté si ciklusok é s az innová ció s mó dszerek (plattformstraté gia, Rapid 
 • Pontosan tudni szeretné nk, mire van szü ksé ge a profi szakembereknek ahhoz, hogy stresszmentesen é s biztonsá gosan tudjanak dolgozni, valamint azt is, hogyan tudjuk Ö ket ebben mé g jobban tá mogatni. Ezé rt folyamatosan ú ton vagyunk az é pí tkezé seken vilá gszerte é s pontosan odafigyelü nk, hiszen szá munkra é rvé nyes: az odafigyelé ssel kezdődik minden jó ö tlet.
 • A vá llalat minden terü leté re igaz, hogy a munkatá rsaink á poljá k a pá rbeszé det é s a gondolatcseré t a felhaszná ló kkal – a szerszá mok, tartozé kok é s a szerviz kifejleszté se é s optimá lá sa terü leté n. De azokon a vá llalati terü leteken is, amelyek nincsenek napi kapcsolatban az ü gyfeleinkkel - annak é rdeké ben, hogy megismerhessé k az ü gyfelek igé nyeit é s elvá rá sait, valamint hogy a megoldá sokra vonatkozó ajá nlatokat tudjanak kidolgozni
 • Az elmú lt 6 é v sorá n felvett tö bb, mint 2000 interjú bó l nyert vé lemé nyek é s tapasztalatok adjá k az innová ció ink é s optimalizá lá saink plattformjá t. Í gy mindenkor mé retre szabott rendszermegoldá sokkal tudunk szolgá lni a profi szakemberek legkü lö nbö zőbb igé nyeire programban.


Így is ismerheti: MFE 40 604040500, MFE40604040500, MFE 40 ( 604040500)

Galéria

Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.